©2014-2020, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC MÊ
Địa chỉ: Số 822, đường Quang Trung, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê.
Điện thoại: 02193.841.644 - Email: banbientap.bm@hagiang.gov.vn